Weather in Armenia The Staff: About Meteo-TV, Armenia Meteo-TV, Armenia: What We Do Meteo-TV, Armenia: Our Studios Armenia and the Links
RSS+XML Contact us via e-mail Armenian Russian English version anavailable untill 01.09.09.
 
 Եղանակը Հայաստանում և աշխարհի հայաշատ քաղաքներում
Օգտակար
 
 
Եղանակը տեղափոխվել է weather.am Informer v.2
Գովազդ


Custom Search


Tel. 091 42 50 54, 077 42 50 54 Tel. 091 42 50 54, 077 42 50 54 Tel. 091 42 50 54, 077 42 50 54
Ավտոկռունկի մակնիշը` Liebherr LTM 1050-4, բեռնատարողությունը` 50 տոննա, սլաքի երկարությունը՝ 40մ,
որպես ավտոաշտարակ սլաքի երկարությունը՝ 46 մ: Հեռ.` 091425054 և 077 425054


place advertisement