Meteo-TV Weather (Տարբերակ` 1.0)
Meteo-TV Weather ծրագրի օգնությամբ դուք կարող եք ծանոթանալ եղանակի տեսությանը ձեր բջջային հեռախոսից:
Ծրագիրն ունի պարզ և հասկանալի ինտերֆեյս, զբաղեցնում է շատ փոքր տարածք ձեր հեռախոսի հիշողության մեջ (~ 30 KB) և համատեղելի է բջջային հեռախոսների շատ մոդելների հետ (Java - MIDP 2.0):

1) Հեռախոսից բեռնելու համար այցելեք
www.weather.am/getjad.php էջը:

2) Բեռնել համակարգչից և տեղադրել հեռախոսի մեջ Bluetooth-ի կամ USB մալուխի միջոցով`
JAR JAD:
Գլխավոր էջ